Skip to content Skip to footer

Patent Nasıl Alınır?

Patent Nasıl Alınır ?  bir buluş sahibinin buluşunu sahiplenme ve kullanma hakkına Patent, denmektedir. Bu hakkı kullanabileceğini gösteren belgeye ise, patent belgesi denir. Buluşu yapılan neredeyse herşey patent koruması kapsamına dahildir. Buluşu yapılan bir aygıtın bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz. Eğer böyle bir durum varsa, patent sahibi ilgili kurum veya tüzel kişiye dava açarak hakkını alabilir. Her ülkenin kanunlarında belirtilmiş olan patent yasaları vardır.  Yaratıcı fikirler ve bunların geliştirilmesini teşvik etmek için gereken koruma sağlamaktadır. Bir ülkede verilmiş olan patent sayısının yüksekliği, o ülkenin gelişmişliğinin net bir göstergesidir.

Patent Almadı Ne Oldu ?

Patent geçmişten günümüze gelmektedir. Ayrıca bir çok yerde defalarca karışımıza çıkmaktadır. Veya haberlerde muhakkak bir kaç tanesini görmekteyiz. Patenti bir buluşun sahiplenmesi olarak da adlandırabilmekteyiz. Fakat bu buluşu hem belli bir komisyona tanıtmalı ve size ait olduğunu kanıtlamanız da gerekmektedir. Bundan dolayı zorlu bir süreç patent başvurusu yapan insanları beklemektedir. Yapılan başvurunun ardından sonuç olarak sizlere bir dönüt gerçekleştirilir. Eğer bu dönüş olumlu ise artık bu ürünün sahibi siz olursunuz ve kopyalanamaz.

Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz dönemlerde sıkça kullanılan bir oyuncak vardı. Stres çarkı. Bu çarkın patenti 10 yılıdır buluşunu yapan avrupalı bir şahısa ait olmaktaydı. Bu şahıs icadının tutmadığını düşünerekten yeni yılda patent başvurusu almadı. Bundan dolayı bu fırsatı değerlendirenler hemen bu üründen milyonlarca ürettiler ve hiç bir kuruma ödeme yapmadılar. Çünkü ürünün patentli bir sahibi olmadığı için bedavadan sadece maliyet fiyatına ürün imal edip kara geçtiler.

Nasıl Alınır?

Patent başvurusunun ilk aşaması, buluş sahibinin Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak patent araştrması yapmasıdır. Eğer buluş, mevcut patenti bulunanlara yeni birşeyler katıyor veya onlardan ciddi farklarla ayrılıyorsa, başvurunun red edilme ihtimali azalır.

Patent başvurusu için gerekli olanlar: Başvuru dilekçesi(1 nüsha), patentle korunması istenilen buluşun unsurlarını kapsayan istemler(3 nüsha), buluş konusunu anlatan açıklama(3 nüsha), isteme ait resimler(3 nüsha), özet(3 nüsha) ve tarifname olarak sıralanabilir.

Leave a comment