Skip to content Skip to footer

Bilindiği gibi marka tescil işlemlerinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Markanızınız bu süreçte benzer isimlerden korunması gerekmektedir. Marka kurumu ayda 2 yılda 24 bülten yayınlayarak alınmak istenen markaları yayınlamaktadır. Uygun Patent…

Marka isminizin uygunluğu, tescil aşamaları, logo destek ve uygunluk araştırmaları, faydalı model, Coğrafi işaret, patent işlemleri ve markanızın yurtdışı tescil işlemleri (WİPO) konusunda deneyimli ekibimizle hizmet vermekteyiz.

Faydalı Model Nedir? Faydalı model, sanayi teknolojilerine uygulanabilen buluş sahiplerine koruma sağlanan sınai mülkiyet hakkı. Genellikle küçük ve orta ölçekli sanayi yatırımlara yönelik olan faydalı model, patente oranla daha ekonomik…

Patent Almak önemli Patent sahibine başkalarını sınırlı bir süre için bir buluşu yapmaktan, kullanmaktan veya satmaktan men etme hakkı veren bir fikri mülkiyet biçimidir. Ticari Marka Ofisi, yeni, kullanışlı ve…

Fast and spotless

Logo Kullanmanın Önemi Ticari alanda logo kullanımı, bir şirketin ya da ürünün benimsenmesini ve tanınmasını sağlamak için önemlidir. Logo, bir şirketin ya da ürünün tüm reklam, pazarlama ve komünikasyon aktivitelerinde…

Coğrafi işaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri yönünden bulunduğu yöre, alan, bölge ya da ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaret, belirgin bir coğrafi kökeni olan,…

WIPO Nedir? (Yurt Dışı Marka Tescil İşlemi) Uluslararası anlamda fikri mülkiyet haklarını korumaya ve düzenlemeye yönelik çalışmalarda bulunan WIPO, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelere bu anlamda finansal ve bilimsel destekte…