Skip to content Skip to footer

Marka Tescil Ve Patentin Önemi Nedir?

Marka bir emek ürünü demektir ve maddesel durumda olan ambalajı veya tasarımı olup ta henüz bir geçmişi olmayan, tüketicisiyle buluşmayan her ürün zaman içerisinde hem müşteri memnuniyeti kazanıp hem reklamlarla da markaya dönüşür. Türkiye de bu mercii Türk Patent Endüstrisidir. Marka tescili alınması ile birlikte mülkiyet hakkı kazanılır. Bir firma için en büyük sermaye markalarıdır. Patent tescili bir kez alınabilen ve belirli bir süre için gereken bir koruma halidir.

Patent tescili ile koruma altına alınmayan emek serbest piyasada kayba neden olur. Bu aşamada buluş önemli üretim ikinci plandır. Buluş aşamasında olup ta koruması yapılmayan her şey bir başkasına ulaşıp ikinci aşamaya rahatlıkla geçilebilir. Bu da rekabetçi açısından 1-0 önde başlamak demektir. Patentle birlikte buluş ürünü belli bir süre dâhilinde üretme, kullanma ve satma hakkı üzerinde tekel oluşturmaktır.

Patent Neden Önemlidir?

Patenti alınmış bir ürünü izinsiz satmak başlı başına bir suçtur. Alınmış her patent ilerleme açısından büyük önem taşır. Patent buluşu yapanın sahiplenmesi ve devletin onaylı resmi belgesi vermesi açısından artı bir durum olmakla beraber çoğu zaman da bireysel birçok firma için de çöküş sebebi olabilmektedir. Zira piyasada patent savaşları buna sebebiyet vermektedir.

Patent Verilemeyecek Durumlar

Buluş niteliğinde olmayan her konu patent altında korunamazlar. Bunlar keşif, teoriler, edebiyat eserleri, bilim eserleri, insan ve hayvanlar üzerinde uygulanacak cerrahi usuller, bitki ve hayvan türleri için biyolojik usuller korunamazlar. Patent tescilinde en önemli nokta buluşun yeni olmasıdır. Yani kamuya sunulma süresi 1 yılı geçmemelidir. Eğer bu süre 1 yılı geçmişse artık kamu malıdır. Buluşun sanayide de uygulanabilir olması şartı vardır. Yani ekonomik getirisi yoksa patent tescili verilmez. Eğer yapılan buluşa patent yaptırılmazsa mutlaka çalan firmalar ortaya çıkacaktır. Ve sektör içerisinde hızla büyümeye başlayacaktır ve patent haklarını da aldıkları andan itibaren artık tamamen haklar onlar üzerindedir. Ticari alan açısından haklar ve ürünlerin güven ve altına alınması; hakların özgürce savunulabilmesi anlamını taşır. Bu da patent alınarak ve marka tescillendirerek mümkün olabilmektedir.

Leave a comment